biuro rachunkowe mosina

Fachowe biuro księgowe w Mosinie

księgowość mosina

NOWOŚĆ - Elektroniczny System Zarządzania Obiegiem Dokumentów

biuro księgowo-rachunkowe
Image not available

Potrzebujesz kogoś, kto sumiennie i dokładnie poprowadzi Twoje księgi? Jesteś w dobrym miejscu! Biuro Księgowo-Rachunkowe w Mosinie zaprasza!

fachowe biuro księgoweelektroniczny system zarządzania obiegiem dokumentów

biuro rachunkowe mosina

Rachunkowość i księgowość
z dużym doświadczeniem


✔ Znajomość ustawodawstwa podatkowego – Podatek Dochodowy od Osób Prawnych
    i Fizycznych, Podatek od Towarów i Usług, rozliczenia ZUS, prawo pracy,
    prawo spółek handlowych.
✔ Znajomość rachunkowości finansowej w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i MSR.
✔ Analiza przedwdrożeniowa i prowadzenie księgowości za pomocą programów FK:
    EXACT, PROFIN, IMPULS OPTIMA, CDN XL oraz SAP.
✔ Odpowiedzialność za optymalizację podatkową firm.
✔ Sporządzanie sprawozdań finansowych zwykłych, skonsolidowanych, raportów
    podatkowych, statystycznych i innych zgodnie z przepisami prawa.
✔ Sporządzanie sprawozdań dla celów rachunkowości zarządczej.
✔ Ewidencja i rozliczanie dotacji.
✔ Praktyka we wszelkich rozliczeniach dewizowych (kasa dewizowa, rachunki
    bankowe w walucie, delegacje, koszty, zakupy i sprzedaże w walucie).
✔ Rozliczanie handlu hurtowego i detalicznego.
✔ Praktyczna wiedza z zakresu rozliczania produkcji, kalkulacji wyrobu gotowego.
✔ Praktyka w zakresie budżetowania oraz analizy porównawczej budżetu
    i jego realizacji.
✔ Tworzenie procedur obiegu dokumentów zakładowego planu kont oraz systematyki
    księgowań dla potrzeb rachunkowości zarządczej, bilansowej i podatkowej.
✔ Wprowadzanie i wdrażanie controlingu w firmie produkcyjnej – analiza
    przedwdrożeniowa i wdrożenie, tworzenie założeń controlingowych
    – między innymi w programie CDN XL.
✔ Współpraca z audytorami, urzędami oraz z instytucjami finansowymi.
✔ Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego, prowadzenie z bankami negocjacji w zakresie
    warunków, udzielanych kredytów, lokat oraz form zabezpieczania przed ryzykiem
    kursowym – tworzenie polityki finansowej firmy.
✔ Tworzenie i wprowadzanie procedur windykacyjnych.
✔ Sprawozdawczość w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy do siedziby naszego biura księgowego w miejscowości Mosina. Zapewniamy fachowe usługi księgowe i usługi rachunkowe.

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z ustawą z dnią 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)  i z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539) sprawozdanie finansowe to obraz stanu finansów danej organizacji.

W jego skład wchodzi bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych, sprawozdanie z przepływów kapitału, sprawozdanie z działalności oraz informacje dodatkowe. Wszystkie organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą stosować formularze uproszczone.

rachunkowość mosina