• biuro rachunkowe mosina
  Potrzebujesz kogoś, kto sumiennie i dokładnie poprowadzi Twoje księgi? Jesteś w dobrym miejscu! Biuro Księgowo-Rachunkowe w Mosinie zaprasza!
 • księgowość mosina
  Fachowe biuro księgowe w Mosinie
 • biuro księgowo-rachunkowe
  Potrzebujesz kogoś, kto sumiennie i dokładnie poprowadzi Twoje księgi? Jesteś w dobrym miejscu! Biuro Księgowo-Rachunkowe w Mosinie zaprasza!

  Zobacz ofertę

 • fachowe biuro księgowe
  NOWOŚĆ - Elektroniczny System Zarządzania
  Obiegiem Dokumentów

  Zobacz ofertę

 • elektroniczny system zarządzania obiegiem dokumentów
  Fachowe biuro księgowe w Mosinie

  Zobacz ofertę

Rachunkowość i księgowość z dużym doświadczeniem

 • Znajomość ustawodawstwa podatkowego – Podatek Dochodowy od Osób Prawnych i Fizycznych, Podatek od Towarów i Usług, rozliczenia ZUS, prawo pracy, prawo spółek handlowych.
 • Znajomość rachunkowości finansowej w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i MSR.
 • Analiza przedwdrożeniowa i prowadzenie księgowości za pomocą programów FK: EXACT, PROFIN, IMPULS OPTIMA, CDN XL oraz SAP.
 • Odpowiedzialność za optymalizację podatkową firm.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zwykłych, skonsolidowanych, raportów podatkowych, statystycznych i innych zgodnie z przepisami prawa.
 • Sporządzanie sprawozdań dla celów rachunkowości zarządczej.
 • Ewidencja i rozliczanie dotacji.
 • Praktyka we wszelkich rozliczeniach dewizowych (kasa dewizowa, rachunki bankowe w walucie, delegacje, koszty, zakupy i sprzedaże w walucie).
 • Rozliczanie handlu hurtowego i detalicznego.
 • Praktyczna wiedza z zakresu rozliczania produkcji, kalkulacji wyrobu gotowego.
 • Praktyka w zakresie budżetowania oraz analizy porównawczej budżetu i jego realizacji.
 • Tworzenie procedur obiegu dokumentów zakładowego planu kont oraz systematyki księgowań dla potrzeb rachunkowości zarządczej, bilansowej i podatkowej.
 • Wprowadzanie i wdrażanie controlingu w firmie produkcyjnej – analiza przedwdrożeniowa i wdrożenie, tworzenie założeń controlingowych – między innymi w programie CDN XL.
 • Współpraca z audytorami, urzędami oraz z instytucjami finansowymi.
 • Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego, prowadzenie z bankami negocjacji w zakresie warunków, udzielanych kredytów, lokat oraz form zabezpieczania przed ryzykiem kursowym – tworzenie polityki finansowej firmy.
 • Tworzenie i wprowadzanie procedur windykacyjnych.
 • Sprawozdawczość w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy do siedziby naszego biura księgowego w miejscowości Mosina. Zapewniamy fachowe usługi księgowe i usługi rachunkowe.

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z ustawą z dnią 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)  i z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539) sprawozdanie finansowe to obraz stanu finansów danej organizacji.

W jego skład wchodzi bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych, sprawozdanie z przepływów kapitału, sprawozdanie z działalności oraz informacje dodatkowe. Wszystkie organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą stosować formularze uproszczone.